Controles

Interfaces de Usuario
Modelo Product data
i-Vu® 6.0 Servidor Web Interface de Usuario Descargar
i-Vu® System and Equipment Touch Descargar


Control de Zona Controladores BACnet VVT/VAV
Modelo Product data
VAV Zone Single Duct Descargar
VAV Zone Fan Terminal Descargar
VVT Zone Controller Descargar
VVT Bypass Controller Descargar
Rectangular Damper with Integrated i-Vu Controller Descargar
Round Damper with Integrated i-Vu Controller Descargar
Round and Rectangular Dampers Descargar


Controlador Multiprotocolo para Unidades Paquete BACnet, N2, LonWorks, Modbus
Modelo Product data
LonWorks Option Card Descargar
RTU Open Lon XIF File Version 3 Descargar
RTU Open Descargar


Controladores de Protocolo BACnet
Modelo Product data
AppController Descargar
MPC Open XP Descargar
MPC Open XP IO Descargar
UC Open Descargar
UC Open XP Descargar
UC Open XP IO Descargar
UPC Open Descargar


Sensores de Zona con Puerto de Comunicación
Modelo Product data
SPT Sensors Descargar
ZS Space Sensors Descargar


Equipos de Red
Modelo Product data
i-Vu® Open Link Descargar
i-Vu® Open Router Descargar